Natječaj – logoped, zdravstveni voditelj i pedagog

Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1.Pedagog- 1 izvršitelj,na određeno vrijeme, četiri(4) sata tjedno do 30. 06. 2018.

2.Viša medicinska sestra- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme , dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2018.

3.Logoped – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, četiri (4) sata tjedno do 30. 06. 2018.

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Ana.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti :

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  2. b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave  natječaja na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A,21232 Dicmo , s naznakom „Za natječaj“

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  9.11.2017. godine  i biti će otvoren do 16.11.2017.godine.

 

Podijeli...

Zadnje objave