O nama

Dječji vrtić Ana predškolska je ustanova koja djeluje na području Općine Dicmo, a osnovan je 23. lipnja 2004. godine. Ime je dobio po nebeskoj suzaštitinici mjesta – svetoj Ani. Djelujemo samostalno u prostorijama Osnovne škole Ante Starčevića te nemamo drugih izdvojenih jedinica. Naš vrtić polazi prosječno šezdeset pet djece sa kojima rade četiri odgajatelja te stručni suradnici (logoped, pedagog i zdravstveni voditelj). Pored odgojno-obrazovnih djelatnika, u vrtiću rade i dvije „tete“ spremačice. Svi zaposlenici vrtića odgovorni su za kvalitetu interakcija s djecom, roditeljima te međusobnu interakciju vodeći računa da način na koji komuniciraju bude kvalitetan primjer djeci.

Naša misija

Odgojno-obrazovni rad zasnivamo na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji uvažavajući dijete, njegovu osobnost i obiteljsko okruženje iz kojeg dolazi. Kroz programe poludnevnog boravka utječemo na sva područja razvoja djeteta vodeći računa o njegovoj dobrobiti (osobnoj, emocionalnoj, tjelesnoj, obrazovnoj i socijalnoj). Naša misija je kontinuirano promišljanje uvjeta u kojima djeca rastu i razvijaju se kako bi podizali kvalitetu boravka djece u ustanovi.

Naša vizija

Naša vizija je biti i postajati vrtić koji se vodi sljedećim smjernicama:

  • najvažnije je dijete te uvažavanje njegove jedinstvenosti i neponovljivosti
  • poštivati prava djeteta i svakog pojedinca
  • sva djeca imaju jednaka prava, jednake mogućnosti, ali i jednake odgovornosti
  • uspostavljati i održavati kvalitetne odnose s djecom
  • poticati djecu na sudjelovanje u donošenju odluka koji se tiču kvalitete njihovog života, boravka i učenja u vrtiću
  • nuditi djeci raznovrsne mogućnosti za učenje i izražavanje svojih sposobnosti i interesa uvažavajući prirodu djeteta
  • razvoj sretne djece koja u vrtić rado dolaze te ga doživljavaju „svojim“

Djelatnici

RAVNATELJICA
Jelena Kordić

PEDAGOG
Nikolina Jerkan

ZDRAVSTVENI VODITELJ
Jasmina Tadin

ODGOJITELJI
Melita Pavlinušić
Ana Župa
Dijana Matić
Jelena Kordić