Upisi

Poštovani roditelji, prijave za upise u pedagošku godinu 2024.-2025. vršiti će se putem aplikacije e-upisi. Aplikacija će biti otvorena u razdoblju od 09. svibnja do 17. svibnja 2024. godine. U aplikaciju ulazite putem linka https://e-upisi.hr/ Za prijavu u aplikaciju potrebno je imati pristup sustavu e-Građani u koji se možete prijaviti putem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

natječaj za upis u Dječji vrtić Ana – 2024-2025. Dicmo