Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova. Tri člana imenuje Osnivač, jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga, jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljem tekstu: odgojitelji). Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.