Program

Odgojno-obrazovni zadatci ostvaruju se kroz dva primarna programa u koja su uključena djeca od navršene treće godine života do polaska u školu (6-satni primarni program i 5-satni primarni program).

U vrtiću realiziramo i program katoličkog vjerskog odgoja (integrirano u 6-satni program), program predškole, kraći sportski program u suradnji sa sportskom udrugom te program ranog učenja stranog jezika u suradnji sa školom stranih jezika.

Ciljevi naših programa su:

 • stvarati uvjete za potpuni i skladan razvoj djetetove osobnosti
 • doprinositi kvaliteti odrastanja
 • razvijati sposobnosti djeteta
 • osiguravati jednake mogućnosti za igru i razvoj djece

Ciljeve nastojimo realizirati kroz:

 • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih i razvojnih potreba djeteta
 • osmišljavanje aktivnosti poticajnih za razvoj djeteta
 • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje)
 • poticajni socijalni kontekst
 • zainteresiran i nedirektivan stav odgojitelja

Nositelji programa su odgojitelji i stručni suradnici vrtića, ali u njegovoj realizaciji nedirektno sudjeluju svi zaposlenici vrtića.

Programe obogaćujemo lutkarskim predstavama od strane profesionalnih i amaterskih lutkarskih kazališta, dramskim, scenskim i lutkarskim predstavama koje pripremaju odgojitelji i djeca, animiranim filmovima, posjetima, šetnjama, izletima, raznim proslavama (blagdana, rođendana, značajnih datuma), priredbama, druženjima i sl.

Tijekom godine posebno obilježavamo:

 • Dani kruha i Dani zahvalnosti za plodove Zemlje – listopad
 • Dan mrtvih, 25. dani predškolskog odgoja Mirisi djetinjstva u Splitu, Dan sjećanja na žrtve Vukovara – studeni
 • Vrijeme Došašća (Sv. Nikola, Sv. Luca, Božić i Nova Godina) – prosinac
 • Karnevalske svečanosti, Valentinovo – veljača
 • Dan planeta Zemlje, Uskrs – travanj
 • Majčin dan, Olimpijski festival – svibanj
 • Dan vrtića, završne svečanosti – lipanj

Gostovanje lutkarskih kazališta te svečanosti sa okupljanjem roditelja odnosno većeg broja ljudi, ove pedagoške godine provodit će se u skladu sa epidemiološkim mjerama i uputama za suzbijanje epidemije Covid-19.