Natječaj – logoped, zdravstveni voditelj i pedagog

Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. Pedagog – 1 izvršitelj,na određeno vrijeme, četiri (4) sata tjedno do 30. 06. 2017.godine
  2. Viša medicinska sestra – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2017.godine
  3. Logoped – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, četiri (4) sata tjedno do 30. 06. 2017. godine

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN,br. 10/97.) i Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Ana.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti :

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) tj. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) i potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave  natječaja na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A, 21232 Dicmo , s naznakom „Za natječaj“.

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.09.2016. godine  i biti će otvoren do 06.10.2016.godine.

Podijeli...

Zadnje objave