OBAVIJEST I UPUTE O PROVJERI SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA, 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME (natječaj objavljen 22. prosinca 2023.g.)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

DJEČJI VRTIĆ ANA

 KLASA: 601-01/24-01/01

URBROJ: 2175-4-1-24-01

Dicmo, 17. siječnja 2024.g.

 

Obavijest i upute o provjeri sposobnosti kandidata/kinja te popis kandidata/kinja za provjeru sposobnosti za radno mjesto odgojitelj/ica (natječaj objavljen 22. prosinca 2023.g.)

 

OBAVIJEST I UPUTE O PROVJERI  SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA, 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME

 

 Provjera sposobnosti kandidata/kinja za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme održat će se u utorak, 23. siječnja 2024.g.  s početkom u 15,30  sati u prostorijama Dječjeg vrtića Ana, Kraj 43, 21232 Dicmo.

Provjeravanje sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe provjeri smatra se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ PROVJERE

 

Provjera će se provesti na sljedeći način:

  • Intervju (razgovor) s kandidatima/kinjama
  • U razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuju se radne sposobnosti, interesi i motivacija kandidata/kinja za rad.

 

   PRAVILA PROVJERE

  1. Po dolasku na provjeru sposobnosti od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Provjeri ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja provjera sposobnosti.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s intervjuom.

 

POPIS KANDIDATA/KINJA I RASPORED VREMENA PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

(popis kandidata/kinja sadržava inicijale imena i prezimena kandidata/kinja te dan, mjesec i godinu rođenja):

 

  1. Ž. LJ. – 06. siječnja 1973.g. –  15,30 sati
  2. J. Š. –    18. ožujka 1968.g.    – 15,45 sati
  3. A. B. –   12. prosinca 1975.g. – 16,00 sati

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

Podijeli...

Zadnje objave