Obavijest i upute o provjeri sposobnosti kandidata/kinja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Ana (natječaj objavljen 29. prosinca 2023.g.)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

DJEČJI VRTIĆ ANA

 

KLASA: 601-01/24-01/01

URBROJ: 2175-4-1-24-02

Dicmo, 18. siječnja 2024.g.

 

Obavijest i upute o provjeri sposobnosti kandidata/kinja te popis kandidata/kinja za provjeru sposobnosti za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Ana (natječaj objavljen 29. prosinca 2023.g.)

 

OBAVIJESTI I UPUTE O PROVJERI SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA ZA RAVNATELJA/ICU DJEČJEG VRTIĆA ANA

 

Provjera sposobnosti kandidata/kinja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Ana, održat će se u srijedu, 24. siječnja 2024.g.  s početkom u 15,30  sati u prostorijama Dječjeg vrtića Ana, Kraj 43, 21232 Dicmo.

 

Provjeravanje sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe provjeri smatra se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ PROVJERE

 

Provjera će se provesti na sljedeći način:

  • intervju (razgovor) s kandidatima/kinjama iz djelokruga radnog mjesta ravnatelja.

 

   PRAVILA PROVJERE

  1. Po dolasku na provjeru sposobnosti od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Provjeri ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja provjera sposobnosti.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s intervjuom.

 

POPIS KANDIDATA/KINJA I RASPORED VREMENA PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA ZA RAVNATELJA/ICU DJEČJEG VRTIĆA ANA

(popis kandidata/kinja sadržava inicijale imena i prezimena kandidata/kinja te dan, mjesec i godinu rođenja):

 

  1. D. M. – 07. svibnja 1966.g. – 15,30 sati
  2. M. P. – 26. svibnja 1967.g.  – 15,50 sati

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

 

 

 

Podijeli...

Zadnje objave