Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (natječaj objavljen 11. rujna 2023.g.)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

DJEČJI VRTIĆ ANA

 KLASA: 601-01/23-01-01

URBROJ: 2175-4-1-23-01

Dicmo, 29. rujna 2023.g.

 

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica

(natječaj objavljen 11. rujna 2023.g.)

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Testiranje kandidata/kinja za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, održat će se u utorak, 03. listopada 2023. godine s početkom u 16,15 sati u prostorijama Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo.

Provjeravanje sposobnosti provodi radnik kojega imenuje ravnatelj.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  28 bodova.

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22)
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 40 min

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni, prethodno opisan način bit će udaljen/a s testiranja, a njegov/zin rezultat se neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Ukoliko više kandidata/kinja bude dijelilo prvo mjesto na rang listi, Dječji vrtić Ana zadržava pravo pozivanja tih kandidata/kinja na razgovor (intervju).

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

(popis kandidata/kinja sadržava inicijale imena i prezimena kandidata/kinja te dan, mjesec i godinu rođenja):

 1. A.K. – 01. travnja 1994.g.
 2. J.K. – 14. svibnja 1998.g.
 3. J.S. – 10. svibnja 1982.g.

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

v.d. ravnateljica

Anita Blažević

Podijeli...

Zadnje objave