OGLAS O PROVOĐENJU POSTUPKA UPISA DJECE U VRTIĆ ZA 2015./2016. PEDAGOŠKU GODINU

UPISNICA U VRTIĆ

Dječji vrtić „Ana – Dicmo“ oglašava upis djece u vrtić za 2015./2016. pedagošku godinu. U vrtić se upisuju djeca od navršene treće godine života do godine polaska u školu.
Prijave za upis djece primat će se u prostorijama vrtića od 1. svibnja do 22. svibnja 2015. godine u vremenu od 12:00 do 14:00 sati. Izvan naznačenog vremena prijave se neće zaprimati!
Pri prijavi za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. Rodni list (preslik rodnog lista) i OIB djeteta
2. Potvrdu od statusu roditelja
– za zaposlene roditelje elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba zaposlena roditelj (umjesto radne knjižice; izdaje ga HZMO ispostava u Sinju, ponijeti sa sobom OIB i osobnu iskaznicu)
– za studente potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu
3. Za djecu s teškoćama u razvoju nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka drugog nadležnog tijela.
Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta potrebno je dostaviti nakon obavljenih rezultata upisa djece u vrtić.
Prijava se ne može obaviti bez potpune dokumentacije.
Prednost pri upisi imaju djeca: u godini prije polaska u školu, djeca oba zaposlena roditelja, djeca invalida Domovinskog rata ako je supružnik zaposlen (dokaz: drugostupanjsko rješenje o invalidnosti i preslik radne knjižnice) i drugi kriterijima Pravilnika o upisu
Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja.
Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj pliči vrtića 15. lipnja 2015. godine.
index

Podijeli...

Zadnje objave