OGLAS O PROVOĐENJU POSTUPKA UPISA DJECE U VRTIĆ

Dječji vrtić „Ana – Dicmo“

 

Kraj 42, 21 232 Dicmo

 

OGLAS O PROVOĐENJU POSTUPKA

UPISA DJECE U VRTIĆ

za 2014/15. pedagošku godinu

 

Dječji vrtić „Ana – Dicmo“, oglašava upis djece u Vrtić za 2014/2015. pedagošku godinu.

U Vrtić se upisuju djeca od navršene treće godine života do godine prije polaska u školu.

 

Prijave za upis djece primat će se u prostorijama vrtića od 14. travnja do 5. svibnja

2014 godine u vremenu od 12.00 do 14.00 sati. Van naznačenog vremena prijave se neće

zaprimati!

 

Pri prijavi za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 

l. Rodni list (preslik rodnog lista) i OIB djeteta

2. Potvrdu o statusu roditelja

– za zaposlene roditelje elektronički zapis 0 radnopravnom statusu s HZMO-a za oba

zaposlena roditelja (umjesto radne knjižice ; izdaje ga HZMO ispostava u Sinju,

ponijeti sa sobom OIB i osobnu iskaznicu)

– za studente potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću

akademsku godinu.

3. Za djecu s teškoćama u razvoju nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za

socijalnu skrb i odluka drugog nadležnog tijela.

 

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta potrebno je dostaviti nakon objavljenih

rezultata upisa djece u vrtić.

 

Prijava se ne može obaviti bez potpune dokumentacije.

 

Prednost pri upisu imaju djeca: u godini prije polaska u školu, djeca oba zaposlena roditelja,

djeca invalida Domovinskog rata ako je drugi supružnik zaposlen (dokaz: drugostupanjsko

rješenje o invalidnosti i preslik radne knjižice) i drugi prema kriterijima Pravilnika o upisu.

 

Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgajatelja.

 

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića l5.lipnja 2014.godine.

 

Podijeli...

Zadnje objave