Raspored testiranja i liječničkog pregleda za upis u 1. razred

Osnovna škola Ante Starčevića Dicmo
Termini utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta (testiranje) i liječničkog pregleda za polazak u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2016./2017.
Liječnički pregled će se obavljati u školskoj ambulanti Sinj (dr. Dubravka Radović spec. šk. med, tel 492-769).
Prije pregleda dijete treba obaviti pregled stomatologa i pretragu krvi i urina.
Roditelji se s djecom trebaju direktno javiti u laboratorij gdje se već nalaze uputnice za svu djecu. Urin treba donijeti sterilno u bočici iz ljekarne. Laboratorij će nalaze dostaviti školskom liječniku.
• roditelji trebaju doći s djecom par dana prije termina liječničkog pregleda u ambulantu Dicmo (samo kroz jutro- neparni datumi u mjesecu) gdje će djetetu biti obavljena pretraga krvi.
• također, potrebno je donijeti urin u sterilnoj bočici.
Na pregled roditelj treba ponijeti djetetov oib, zdravstveni karton od pedijatra, nalaz stomatologa, zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu cijepljenja.
Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (testiranje) održat će se u matičnoj školi. Potrebna dokumentacija: oib, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja)  TERMINI_TESTIRANJA_I_LIJECNICKOG_PREGLEDA

Podijeli...

Zadnje objave