Natječaji

NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK/ICA –EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje   N A T J E Č A J   za obavljanje poslova za radno mjesto   ___________________________________________________________________________   STRUČNI SURADNIK/ICA –EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (m/ž)   1 izvršitelj/ice na određeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno   UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te Pročitaj više...

28/11/2022|

STRUČNI SURADNIK/ICA – LOGOPED/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje   N A T J E Č A J   za obavljanje poslova za radno mjesto   ___________________________________________________________________________   STRUČNI SURADNIK/ICA - LOGOPED/ICA (m/ž)   1 izvršitelj/ice na određeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno   UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te Pročitaj više...

28/11/2022|

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto  _____________________________________________________________________  ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž)  1 izvršitelj/ice na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust). UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne Pročitaj više...

28/11/2022|

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU DJEČJEG VRTIĆA ANA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama(„Narodne novine“, broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ana“, raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA „ANA“   UVJETI: Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: -završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice u dječjem vrtiću, a koji može biti: a)sveučilišni diplomski studij ili b)integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili c)specijalistički diplomski stručni studij ili d)preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja Pročitaj više...

14/10/2022|

Natječaj-Stručni/a suradnik/ca edukacijski/a rehabilitator/ica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca edukacijski/a rehabilitator/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 (dva) sata tjedno, do  30.6.2022. godine Uvjeti  :  prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti : životopis dokaz o državljanstvu dokaz o stečenoj stručnoj spremi uvjerenje o položenom stručnom ispitu dokaz o Pročitaj više...

04/01/2022|

Natječaj – logoped, zdravstveni voditelj i pedagog

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta Pedagog- 1 izvršitelj,na neodređeno nepuno radno vrijeme, četiri(4) sata tjedno uz probni rad od 6 mjeseci Viša medicinska sestra- 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme, dva (2) sata tjedno uz probi rad od 6 mjeseci Logoped – 1 izvršitelj,na neodređeno nepuno radno vrijeme, četiri (4) sata tjedno uz probi rad od 6 mjeseci Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i Pročitaj više...

01/12/2021|

Natječaj – logoped, zdravstveni voditelj i pedagog

Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta Pedagog- 1 izvršitelj,na određeno vrijeme, četiri(4) sata tjedno do 30. 06. 2021. Viša medicinska sestra - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme , dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2021. Logoped – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, četiri (4) sata tjedno do 30. 06.2021. Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13, 98/19), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). i Pravilniku o Pročitaj više...

02/11/2020|

Natječaj – zdravstveni voditelj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ; 94/13; 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje   NATJEČAJ za radna mjesta Viša medicinska sestra - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme , dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2020. Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97; 107/07; 94/13 ; 98/19), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Ana. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti : životopis domovnicu dokaz o Pročitaj više...

26/03/2020|

Zadnje objave

Obavijest i upute o provjeri sposobnosti kandidata/kinja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Ana (natječaj objavljen 29. prosinca 2023.g.)

18/01/2024|0 Comments

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DICMO DJEČJI VRTIĆ ANA   KLASA: 601-01/24-01/01 URBROJ: 2175-4-1-24-02 Dicmo, 18. siječnja 2024.g.   Obavijest i upute o provjeri sposobnosti kandidata/kinja te popis kandidata/kinja za provjeru sposobnosti za ravnatelja/icu Dječjeg Pročitaj više...

Go to Top